Miloš Miladinović Foto-akcija,Fotografija Oblaci i kiša u sutonu.