Miloš Miladinović Priče iz života Čovek ,,backup" – Tajni dokument

Čovek ,,backup" – Tajni dokument

  Ovo je jedan od tajnih dokumenata obaveštajne službe ,,SIA“. Jedan od mnogih tajnih dokumenata koji su se neočekivano ugledali  svetlost dana.
Čovek ,,backup“ 
   ,,Čovek backup“ je subjekt koji je vrlo redak sa čudnim osobinama. Neke od osobina koje su posebne kod njega su: uvek je dostupan drugima, vrlo je ažuran, tačan i pun razumevanja.
   U mnogima do sada sprovedenim istraživanjima se pokazalo da je uvek dostupan ,,prijateljima“ i da uvek odgovara na poziv u pomoc. Inače pomoć, retko je traži od drugih i u koliko mu ne uzvrate a u slučaju da je on tražio pomoć, što se retko dešava, on to neće uzeti za zlo.
Ovakvu vrstu je vrlo teško naći, postoji ih svega 10% u celom svetu. Lako se uklapaju u sredinu u kojoj se trenutno nalaze, tako da bez uspostavljanja određenih testova, ne može se sa sigurnošću reći ko je ,,čovek backup“.
,,Čovek backup“ nije nasilan i uglavnom izbegava sukob, ali naravno u koliko se nađe u bezilaznoj situaciji on će se braniti….
– Ovo je deo dokumenta koj sam uspeo da dešifrujem, veći deo je uništen.
Suština je dragi čitaoci da se spomenuti subjekt nalazi i u vasem okruženju. Obratite pažnju možda će te i vi imati sreće da iskoristite njegove ,,vrline“ ili ,,mane“. Sve zavisi iz kog ugla na to gledate.
U svakom slučaju nemojte nikome reći, jer je ovo ipak ,,tajni“ dokument.