Miloš Miladinović Foto-akcija E ovako se vozi traktor!