Miloš Miladinović Foto-akcija Slike Sokoca i Romanije.