Miloš Miladinović Foto-akcija Dolazi zima, duga i hladna.